Bí đỏ trơn

XUẤT XỨ: Nông trại An Phú Hưng

14.000  / Kg