Gân thăn bò Úc

XUẤT XỨ: Nhập khẩu nguyên con

160.000  / Kg