Ba chỉ bò Úc

XUẤT XỨ: Nhập khẩu nguyên con

200.000  / Kg