Quả này này

XUẤT XỨ: Hợp tác xã Hoàng Hợp

17.000  / Kg