Ba rọi bò Mỹ( Ba chỉ bò Mỹ)

XUẤT XỨ: Phú Gia

195.000  / Kg