Hiển thị tất cả 3 kết quả

Gà ta nguyên con

Thịt gà ta 120 ngày tuổi

Thể loại:

Thịt gà ta 120 ngày tuổi

Gà ta nguyên con

Gà ri đẻ bói ½ con 160 ngày tuổi

Thể loại:

Gà ri đẻ bói ½ con 160 ngày tuổi

Gà ta nguyên con

Gà ta nguyên con 160 ngày tuổi

Thể loại:

Gà ta nguyên con 160 ngày tuổi

Trở lại đầu trang