Tìm hiểu về tiêu chuẩn VietGAP

Đánh giá bài viết

VietGAP là viết tắt của từ Vietnamese Good Agricultural Practice được dịch là “Thực hành sản phẩm nông nghiệp tốt ở Việt Nam”, đây là một trong những tiêu chuẩn mà bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho từng nhóm sản phẩm trong chăn nuôi, trồng trọt và thủy sản.

Được biết trong những năm gần đây, sau khi Việt Nam ra nhập WTO tạo điều kiện cho hàng hóa của chúng ta thuận lợi hơn trong việc xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Tuy nhiện để được chấp nhận hàng hóa của Việt Nam được xuất khẩu ra thị trường nước ngoài cần phải tuân thủ theo nhưng quy đinh khắt khe, đặc biệt là các mặt hàng nông – lâm – thủy sản – thực phẩm sạch cần phải được kiểm soát tôt chất lượng sản phẩm cũng như an toàn thực phẩm trong quá trình chăn nuôi và chăm sóc. Chính vì nắm bắt được yêu cầu cấp thiết này,  từ năm 2006, Asean đã ban hành tiêu chuẩn có tên là GAP( Good Agricultural practice được dịch là thực hành nông nghiệp tốt ) đây là một trong những tiêu chuẩn chung cho các quy các nước trong khối Asean nhằm tạo ra một quy chuẩn cho các sản phẩm nông – lâm – Thủy sản và ngành thực phẩm nói chung. Cũng dựa trên những quy đinh khắt khe của tiêu chuẩn này, ngày 28/1/2016 bộ nông nghiệp & phát triển nông thôn đã ban hành một tiêu chuẩn riêng cho ngành nông nghiệp Việt Nam có tên viết tắt là VietGAP.

1

Vậy VietGAP là gì?

VietGAP là những nguyên tắc, trình tự, thủ tục hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất, thu hoạch, sơ chế đảm bảo sản phẩm an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo phúc lợi xã hội, sức khoẻ người sản xuất và người tiêu dùng, bảo vệ môi trường và truy nguyên nguồn gốc sản phẩm. VietGAP là một trong những tiêu chuẩn tự nguyện mà bộ nông nghiệp & phát triển nông thôn ban hành nhằm nâng cao chất lượng và an toàn thực sản phẩm. Và dần hình thành một tiêu chuẩn cho ngằm kiểm soát chất lượng hàng hóa cũng như đạt tiêu chuẩn hàng hóa để có thể xuất khẩu sang nước ngoài, vừa có thể nâng cao được chất lượng sản phẩm vừa tăng năng suất cho tổ chức và cá nhân trong ngành nông – lâm – thủy sản.
Để đạt được đúng chuẩn VietGAP cần phải dựa trên 4 nhóm tiêu chí cơ bản sau:
  • Đảm bảo an toàn thực phẩm
  • Bảo vệ môi trường
  • Bảo đảm sức khỏe cho người lao động và các phúc lợi xã hội
  • Bảo đảm chất lượng sản phẩm
Tuy nhiên để được cấp giấy chứng nhận VietGAP thì người sản xuất phải tự nghiện cứu và thực hành áp dụng đúng theo quy đinh, tự kiểm tra, đánh giá được chất lượng sản phẩm theo từng nhóm đối tượng. Nếu cảm thấy cơ sở sản xuất và sản phẩm của mình đã đầy đủ các tiêu chuẩn trên thì có thể tự liên hệ với các cơ quan chức năng và tổ chức chứng nhận VietGAP đến tận nơi để kiểm tra và chứng nhận phân loại đúng theo mục hàng hóa VietGAP.

Vậy để các mặt hàng có thể xuất khẩu mình tiêu chuẩn VietGAP có đủ hay không?

VietGAP là chỉ là tiêu chuẩn trong sản xuất của Việt Nam dựa trên những tiêu chuẩn chung trong khu vực và thế giớ. Tuy nhiên để các mặt hàng được xuất khẩu thì các đơn vị sản xuất ngoài phải tuân theo tiêu chuẩn VietGAP thì cần phải thực hiện dúng những tiêu chuẩn sau.
  • AseanGAP
  • GlobalGAP
  • Và những quy định khác do các nước xuất khẩu đưa ra

Những lợi ích mà tiêu chuẩn VietGAP mang lại cho ngành nông lâm thủy sản

1

  • Đây là một trong những bằng chứng khẳng định tên tuổi của các sản phẩm nông lâm thủy sản của Việt Nam để có thể vươn tầm ra quốc tế. Vượt được những rào cản yêu cầu khắt khe về chất lượng sản phẩm, làm tăng kim ngạch xuất khẩu nâng cao được vị thế hàng hóa của Việt Nam. Áp dụng tiêu chuẩn VietGAP vào sản xuất giúp nâng cao được chất lượng sản phẩm từ đó nâng cao được đời sống cho người dân, tiết kiệm được nhân công và chi phí trong quá trình nuôi trồng.
  • Sản xuất sẽ được nâng cáo hơn cả về chất lượng và nâng xuất. Từ đó cung ứng kịp thời hơn cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Tiết kiệm được khoảng thời gian và chi phí khá lơn vì hàng hóa đã được kiểm định sẵn và đạt đúng tiêu chuẩn tại khâu chăn nuôi và trồng trọt. Tạo được lòng tin cho người tiêu dùng, nhà phân phối và cơ quan quản lý chất lượng sản phẩm.

Để lại bình luận