Gà ri đẻ bói ½ con 160 ngày tuổi

XUẤT XỨ: Trang trại gà Xuân Phong