Nước mắm chắt Ba Làng( Tuyến Hòa – Tĩnh Gia )

XUẤT XỨ: Tuyến Hòa – Tình Gia