Dưa chuột bao tử

XUẤT XỨ: Công ty mía đường Lam Sơn